Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev vznikla vo Francúzsku v roku 1973. Založil ju  brat Efraim - Gerard  Croissant (neskôr stály diakon) spolu so svojou manželkou Jo a s ďalším manželským párom. Patrí medzi tzv. nové komunity, ktoré vznikli po II. vatikánskom koncile v Katolíckej cirkvi.

Čítaj viac
Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre, formačné obnovy vo svojom dome, ale aj rôzne duchovné obnovy krátkodobý pobyt vo svojom dome.

Čítaj viac
Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou (viď naše apoštoláty) a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame reprodukcie ikon a pozdravy. Ponúkame aj zdobené sviece. Tiež vydávame knihy a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou.

Čítaj viac

Pozvánky

29. jún - 2. júl - ŽIVOT - JAK NA TO?

Komunita Blahoslavenství (náš dom v ČR) pozýva mladých od 19 do 30 rokov na predĺžený víkend.

Viac informácií a prihlasovanie

15. - 20. augusta - ŽENA POD BOŽÍM POHLEDEM

Komunita Blahoslavenství (náš dom v ČR) pozýva do Kroměříža na Duchovnú obnovu pre ženy.

Prednáša a biblické tance animuje: Jo Croissant (manželka zakladateľa Komunity Blahoslavenstiev)

Viac informáciíí a prihlasovanie

30. júla - 5. augusta 2017 - "RADOSŤ Z LÁSKY"

Pozývame Vás na medzinárodné stretnutie s Komunitou Blahoslavenstiev vo francúzskom Lisieux, ktoré je späté so životom sv. Terezky.

Medzi prednášajúcimi budú Mons. Jean-Philippe Nault, Mons. Olivier de Germay a členovia Komunity.

Bohatý duchovný program bude simultánne tlmočený.

Cestovanie je zabezpečené autobusovou dopravou z Bratislavy. Predpokladaná cena: 370 € zahŕňa dopravu, poistenie, nocľah, stravu a tlmočenie. Prihlásiť sa je potrebné do 10. mája a zálohu 60 € uhradiť do 15. mája.
Prihlášky: daria@alconet.sk, tel. 0948 447 425


Novinky

BOŽIA VÔĽA, BLUDISKO ALEBO CESTA?

Pripravujeme vydanie novej knižky Veroniky Kataríny Barátovej.

Je Božou vôľou, že človek trpí? Ak Boh nespôsobuje utrpenie, prečo ho dopúšťa? Má pre náš život dopredu určený plán i v tom, kde a s kým máme prežiť život? Je Božia vôľa čitateľná v každej situácii života?... 
Tieto a im podobné otázky si kladie mnoho kresťanov, ktorí chcú úprimne žiť s Bohom. 

Všetky tieto otázky si zasluhujú pozornosť, pretože odpovede, ktoré si dáme alebo nám ich dajú iní, formujú náš pohľad na Boha, na život s ním a na život sám. 

 

Najbližšie podujatia

Návrat k podstate kresťanského života

dňa: 26-02-2017 o 15.00 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Veronika Barátová kategória: Nedeľné stretnutia

Pred začiatkom pôstnej doby zamyslenie nad podstatou nášho kresťanského života a povolania. K čomu vlastne má slúžiť pôstna doba? Čo znamená žiť kresťanskú vieru v dnešnom svete? Čo je vlastne kresťanstvo? Zdanlivo banálne otázky, ale nemôžu mať banálne odpovede...

Je predsa vlastnosťou lásky skláňať sa

od: 23-03-2017 do: 26-03-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Pôstne duchovné cvičenia. V škole sv. Terézie z Lisieux budeme vstupovať do tajomstva Kristovho kríža a vzkriesenia, do tajomstva Božej lásky a učiť sa vidieť vzájomné vzťahy v tomto svetle.

Veľká Noc v Komunite Blahoslavenstiev

od: 13-04-2017 do: 16-04-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Možnosť prežiť veľkonočné tajomstvo v Komunite Blahoslavenstiev od štvrtku do nedele. Spoločné prežívanie tajomstiev ustanovenia Eucharistie a bdenia v Get-semane, ukrižovania Pána, jeho zostúpenia do šeolu a vzkriesenia. V každom dni prednášky a bohatá liturgia. 

Tento pobyt nie je možný pre rodiny sdeťmi - z dôvodu nedostatku ubytovacích kapacít a programu, ktorý má charakter duchovných cvičení.

Uchovávala slovo v srdci

od: 04-05-2017 do: 07-05-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová, sr. Lucia Kopasová kategória: Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia pre ženy. Spolu s Pannou Máriou sa učiť, ako byť ženou viery, lásky a nádeje vo všednosti a každodennosti života, ako žiť vzťahy, keď je to ťažké... Súčasťou sú prednášky, biblické tance a gestá ako spôsob modlitby. Je potrebné vziať si vhodnú obuv a podľa možnosti sukňu.

 

V tichu Božieho slova - Lectio Divina

od: 08-06-2017 do: 11-06-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Možnosť moderovaných individuálnych duchovných cvičení so Sv. písmom. Skrze Božie slovo vstupovať do vzťahu s Ježišom, objavovať Božie slovo ako živé a život premieňajúce. Súčasťou je individuálne vedenie každého účastníka podľa jeho potrieb a požiadaviek. Je potrebné vziať si Sv. písmo. Maximálny počet účastníkov je osem. 

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
Site version: 0.9.91, © www.yuma.sk