Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev vznikla vo Francúzsku v roku 1973. Založil ju  brat Efraim - Gerard  Croissant (neskôr stály diakon) spolu so svojou manželkou Jo a s ďalším manželským párom. Patrí medzi tzv. nové komunity, ktoré vznikli po II. vatikánskom koncile v Katolíckej cirkvi.

Čítaj viac
Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre, formačné obnovy vo svojom dome, ale aj rôzne duchovné obnovy krátkodobý pobyt vo svojom dome.

Čítaj viac
Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou (viď naše apoštoláty) a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame reprodukcie ikon a pozdravy. Ponúkame aj zdobené sviece. Tiež vydávame knihy a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou.

Čítaj viac

Pozvánky

30. júla - 5. augusta 2017 - "RADOSŤ Z LÁSKY"

Pozývame Vás na medzinárodné stretnutie s Komunitou Blahoslavenstiev vo francúzskom Lisieux, ktoré je späté so životom sv. Terezky.

Medzi prednášajúcimi budú Mons. Jean-Philippe Nault, Mons. Olivier de Germay a členovia Komunity.

Bohatý duchovný program bude simultánne tlmočený.

Cestovanie je zabezpečené autobusovou dopravou z Bratislavy. Predpokladaná cena: 370 € zahŕňa dopravu, poistenie, nocľah, stravu a tlmočenie. Prihlásiť sa je potrebné do 10. mája a zálohu 60 € uhradiť do 15. mája.
Prihlášky: daria@alconet.sk, tel. 0948 447 425

16.- 22. júl - RODINY BOH VÁS MILUJE!

Pozývame Vás na Letné stretnutie rodín 2017 v škole prírode v Kľačne.

Prihláste sa, čo najskôr, lebo sme limitovaný kapacitou zariadenia.

13. - 19. august - OŽI S JEŽIŠOM

Pozývame mladých od 14 do 17 rokov oŽIť s JeŽIšom i ďalšími mladými na "dobrodružno-duchovný" tábor.

Prihlasovanie od 15. marca (do zaplnenia kapacity). Tak dlho neváhaj!


Novinky

2 %

Drahí priatelia, pokiaľ by ste chceli v tomto roku podporiť naše apoštoláty pre rodiny a deti 2 % z dane, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0948 079 994, alebo mailom. Poskytneme vám bližšie informácie a zašleme Vám tlačivo pre daňový úrad.

Všetkým podporovateľom zo srdca ďakujeme!

BOŽIA VÔĽA, BLUDISKO ALEBO CESTA?

Pripravujeme vydanie novej knižky Veroniky Kataríny Barátovej.

Je Božou vôľou, že človek trpí? Ak Boh nespôsobuje utrpenie, prečo ho dopúšťa? Má pre náš život dopredu určený plán i v tom, kde a s kým máme prežiť život? Je Božia vôľa čitateľná v každej situácii života?... 
Tieto a im podobné otázky si kladie mnoho kresťanov, ktorí chcú úprimne žiť s Bohom. 

Všetky tieto otázky si zasluhujú pozornosť, pretože odpovede, ktoré si dáme alebo nám ich dajú iní, formujú náš pohľad na Boha, na život s ním a na život sám. 

 

Najbližšie podujatia

Je predsa vlastnosťou lásky skláňať sa

od: 23-03-2017 do: 26-03-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Pôstne duchovné cvičenia. V škole sv. Terézie z Lisieux budeme vstupovať do tajomstva Kristovho kríža a vzkriesenia, do tajomstva Božej lásky a učiť sa vidieť vzájomné vzťahy v tomto svetle.

Veľká Noc v Komunite Blahoslavenstiev

od: 13-04-2017 do: 16-04-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Možnosť prežiť veľkonočné tajomstvo v Komunite Blahoslavenstiev od štvrtku do nedele. Spoločné prežívanie tajomstiev ustanovenia Eucharistie a bdenia v Get-semane, ukrižovania Pána, jeho zostúpenia do šeolu a vzkriesenia. V každom dni prednášky a bohatá liturgia. 

Žiaľ, z kapacitných dôvodov sa už nie je možné prihlásiť - tento rok sme už plne obsadení!

Uchovávala slovo v srdci

od: 04-05-2017 do: 07-05-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová, sr. Lucia Kopasová kategória: Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia pre ženy. Spolu s Pannou Máriou sa učiť, ako byť ženou viery, lásky a nádeje vo všednosti a každodennosti života, ako žiť vzťahy, keď je to ťažké... Súčasťou sú prednášky, biblické tance a gestá ako spôsob modlitby. Je potrebné vziať si vhodnú obuv a podľa možnosti sukňu.

 

V tichu Božieho slova - Lectio Divina

od: 08-06-2017 do: 11-06-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Možnosť moderovaných individuálnych duchovných cvičení so Sv. písmom. Skrze Božie slovo vstupovať do vzťahu s Ježišom, objavovať Božie slovo ako živé a život premieňajúce. Súčasťou je individuálne vedenie každého účastníka podľa jeho potrieb a požiadaviek. Je potrebné vziať si Sv. písmo. Maximálny počet účastníkov je osem. 

Som vzácny v očiach Pánových... (porov. Iz 49, 5)

od: 22-06-2017 do: 25-06-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia o prijatí svojho života a jeho hodnoty. Ako sa pozerať na vlastný život skrze vieru v Krista a nájsť spokojnosť so sebou a s tým, čo človek žije.

 

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
Site version: 0.9.91, © www.yuma.sk