Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Vešpery Vzkriesenia
Pozvánka

Pozývame vás na  Vešpery Vzkriesena vždy v sobotu o 18.00 hod. pred nedeľným odpoludním chvál. Vstúpte s nami do slávenia nedele komunitnou modlitbou, ktorá čerpá z bohatstva byzantskej liturgie. Súčasťou je slovo povzbudenia a modlitba príhovoru. Po liturgii čas pre biblické tance a agapé.

Víkend s Komunitou Blahoslavenstiev
Pozvánka

Ponúkame Vám možnosť prežiť  s Komunitou pár dní v jej spiritualite, liturgii, adorácii, a práci. Súčasťou sú aj malé uvedenia do spirituality a modlitby, podľa potreby a želania účastníkov. Je možné prísť už vo štvrtok do sv. omše o 18.00 hodine alebo v piatok vzhľadom na špecifický charakter večera najneskôr do 16.30. 

Viac informácií a termíny v školskom roku 2019/2020

Najbližšie podujatia

Čakal som, čakal na Pána,...

dňa: 12.12.2019 - 15.12.2019 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Adventná obnova zameraná na stíšenie vlastného srdca a načúvanie Bohu. Vieme čakat na Božiu odpoveď a jeho konanie? Alebo sme vždy tí prví, aktívni, netrpezliví? Súčastou obnovy je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnost sv. spovede a osobných rozhovorov.

Prihláška

"Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji." Lk 8,48

dňa: 9.1.2020 - 12.1.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Alena Štěpánová a Veronika Fašánková kategória: Duchovné cvičenia

Duchovná obnova pre ženy. Ako objavit svoju dôstojnosť a nájsť vo viere oporu pre svoj každodenný život. Prežit čas pod Božím pohľadom skrze slovo, biblické tance, liturgiu Komunity, adoráciu a modlitebné večery. Možnost osobných rozhovorov. Vziat si Sväté písmo, sukňu a vhodnú obuv.

Prihláška

Škola učeníctva 1 - 2. turnus

dňa: 23.1.2020 - 26.1.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Byť s Ježišom – základ učeníctva
Budovanie osobného vzťahu s Ježišom – modlitba ako stretnutie; kontemplácia a lectio divina - ako sa živiť Božím Slovom; úskalia pri čítaní a interpretácii Božieho Slova; ako horieť a nevyhorieť.

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

23
Nov

Život z pohľadu večnosti - 5. časť: ČO JE V ŽIVOTE NAJDÔLEŽITEJŠIE?

;
23
Nov

Život z pohľadu večnosti - 4. časť: PEKLO EXISTUJE?!

;
23
Nov

Život z pohľadu večnosti - 3. časť: OČISŤOVANIE PO SMRTI - TREST ALEBO MILOSŤ?

;
23
Nov

Synagoga 2019 Avinu Malkeinu

Spoločná ekumenická modlitba na Jom Kipur

;
23
Nov

Synagoga 2019 Esa ejnaj

Spoločná ekumenická modlitba na Jom Kipur

;
23
Nov

Židovské slavení SEDERU

;

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site