CD s vlastnou hudobnou produkciou

Image

MÁRNOTRATNÝ SYN

Tieto piesne by nikdy nevznikli nebyť skúsenosti až príliš podobnej, až príliš bolestnej, no tiež, vďaka Bohu, i radostnej, tej, ktorú mal márnotratný syn. Neviem, ako sa ďalej odvíjal príbeh syna z evanjelia... No viem, že v mojom príbehu boj o vieru pokračuje a ja som stále na ceste. Mojím prianím je, aby ste v týchto piesňach (a možno len v jednej z nich) našli spoločníka na ceste, na vašej ceste domov...          Jaro Václav Kubišta

Piesne:

1.Daj mi, čo mi patrí  2. Kraje ďaleké  3.Vítej  4.Já už to vím I.  5.Vravel som ti I.  6.Vravel som ti II. 7.Tak nějak divn ě se cítím  8.Černé dny  9.Potřebuji tě, Bože můj   10.Dovoľ mi prísť  11.Já už to vím II.

Autor: Jaro Václav Kubišta

Cena: 6 €

Image

PRED TVOJOU TVÁROU

Piesne k modlitbe, adorácii a chvále. Piesne na tomto CD vznikli počas modlitebných stretnutí, ktorých sa zúčastnili ľudia s rôznymi životnými osudmi. Každá z týchto piesní vyjadruje ich volanie po Bohu, ale i, a možno predovšetkým, Božiu odpoveď na toto volanie. Pomôžu vám uvedomiť si, že Boh je blízko, celkom blízko, že stojíte pred Jeho láskyplnou tvárou...

Piesne:

1.Hľadám, Pane, tvoju tvár  2.Verím ti, Pane môj

3.Príď, Duchu Svätý, naplň nás  4.Srdce své otvírám  5.Vzývám  6.Vím, ty mne znáš  7.Živote můj, spáso má  8.Ty si Pán  9.Hymnus na lásku 10.Príď radosť večná  11.Teba chválim  12.Shlédni na mne, Pane  

13.Neboj se, já jsem s tebou

Momentálne vypredané!

Autor: Jaro Václav Kubišta

Cena: 6 €

CD s prednáškami

Verejná produkcia a vysielanie bez súhlasu Komunity Blahoslavenstiev nie sú dovolené!
# Názov Kategória Autor Cena
Budete mi svedkami Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Ale kde sa rozmnožil hriech... Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
A zakúsite radosť, že ste moji milovaní Duchovné cvičenia Okoličné Philippe Mascarel, Louise de Marillac 3 €
Bez prestania sa modlite Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Buďte milosrdní ako je milosrdný váš Otec Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Byť láskou v srdci Cirkvi Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh... Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Cez deň ťa Pane chválim sedemkrát! Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Ja som cesta, pravda a život Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Kríž -škola lásky Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Kto si, Mária? Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová 3 €
Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Moja modlitba nech sa vznáša k Tebe... Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
My kážeme Krista ukrižovaného Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Oslavujte Pána, lebo je dobrý Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Stvorení pre vzťah Duchovné cvičenia Okoličné sr. Veronika Barátová 3 €
Toto je pôst, ktorý sa mi páči Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Z lásky som ťa stvoril Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Neviete, že ste boli pokrstení v Krista? Duchovné cvičenia Okoličné sr. Veronika Barátová 3 €
Prišiel, aby sme mali život Duchovné cvičenia Okoličné sr. Veronika Barátová 3 €
Nesení milosrdenstvom Duchovné cvičenia Okoličné sr. Veronika Barátová 3 €
Som vzácny v očiach Pánových Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová 3 €
Škola modlitby a lásky Duchovné cvičenia Okoličné sr. Veronika Barátová 3 €
Krízy života a viery... Duchovné cvičenia Okoličné sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová 3 €
Pokoj srdca Duchovné cvičenia Olomouc Jacques Philippe 3 €
Otče náš Duchovné cvičenia Olomouc p. Vojtěch od sv. Hedviky OCD 3 €
Tvoja láska rástla so mnou Duchovné cvičenia Olomouc p. Etienne, Michelin, sr. Veronika Barátová 3 €
Zatiahni na hlbinu Duchovné cvičenia Olomouc p. Vojtěch Koukal, sr. Veronika Barátová... 3 €
Milujem ťa a chcem, aby si žil Duchovné cvičenia Olomouc Jacques Philippe 3 €
Darovať sa z lásky Ježišovi skrze Máriu Duchovné cvičenia Olomouc p. Francois-Marie Léthel 3 €
Intimita a svoboda ve vztahu s Ježíšem Duchovné cvičenia Olomouc p. Józef Augustyn SJ 3 €
Duchovní boj v křesťanském živote Duchovné cvičenia Olomouc p. Józef Augustyn SJ 3 €
Milosrdenstvo - kľúčové slovo evanjelia Duchovné cvičenia Olomouc sr. Veronika B., p. Vojtěch, p. Etienne 3 €
Kde je Pánov duch, tam je sloboda Semináre Okoličné sr. Dária Miezgová 3 €
Vo svojej pravde veď a vyučuj ma Semináre Okoličné sr. Veronika Barátová 3 €
A to je Božia vôľa... Semináre Okoličné sr. Veronika Barátová 3 €
Ja a tí druhí Semináre Okoličné sr. Dária Miezgová 3 €
Počúvaj a hovor! Semináre Okoličné sr. Dária Miezgová 3 €
Mária si sadla Pánovi k nohám Pre ženy, pre mužov sr. Dária Miezgová 3 €
Jej odevom je sila a dôstojnosť Pre ženy, pre mužov sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
V mojich očiach si drahá a vzácna Pre ženy, pre mužov sr. Veronika Barátová 3 €
Povolal som ťa, aby si žil... Pre ženy, pre mužov p. Vojtěch Koukal 3 €
Tvoje telo je chrámom Ducha Svätého Pre ženy, pre mužov sr. Veronika Barátová 3 €
Ježiš ma berie za ruku Pre ženy, pre mužov sr. Veronika Barátová 3 €
Príbeh jednej ženy Pre ženy, pre mužov sr. Veronika Barátová 3 €
Muž a žena v Božom pláne Pre rodiny, manželov, snúbencov spoločenstvo autorov (pozri viac) 3 €
Povolanie ku svätosti Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová 3 €
Načúvanie - postoj lásky... Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová 3 €
Život z viery, Abrahám a Sára Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová 3 €
Rodiny, Boh vás miluje! 7. Pre rodiny, manželov, snúbencov Bernadette a Jean-Louise Charvet 3 €
Človek - bytosť vzťahu Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová 3 €
Rodiny, Boh vás miluje! 9. Pre rodiny, manželov, snúbencov p. Aleš Opatrný 3 €
Neboj sa... DC pre rozvedených Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová 3 €
Rodiny, Boh vás miluje! 8. Pre rodiny, manželov, snúbencov Dahlerovci, sr. Veronika B. a sr. Dária M. 3 €
Rodiny, Boh vás miluje! 10. Pre rodiny, manželov, snúbencov Šmídkovi, Michalcovi a KB 3 €
Komunikácia ako postoj srdca Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová 3 €
Kto nás odlúči...? - pre rozvedených Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová 3 €
Kněz - svědek Božího Milosrdenství Pre kňazov Jacques Philippe 3 €
Blahoslavenství - cesta zralého kněžství Pre kňazov Jacques Philippe 3 €
Radosť byť kňazom Pre kňazov Kardinál Christoph Schönborn 3 €
Božie Milosrdenstvo - dar a poslanie Pre kňazov p. Vojtěch Koukal, sr. Veronika Barátová 3 €
Životné skúšky ako cesta rastu Pre kňazov Jacques Philippe 3 €
Kristus medzi nami Biblické sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy I. Biblické spoločenstvo autorov (pozri viac) 3 €
Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy II. Biblické spoločenstvo autorov (pozri viac) 3 €
Postavy viery Biblické sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová 3 €
Stretnutie so Slovom Biblické sr. Dária Miezgová 3 €
Ako žiť s Božím slovom Biblické sr. Veronika Barátová 3 €
Buďte svätí, lebo ja som svätý I. Svätí a svedkovia viery spoločenstvo autorov (pozri viac) 3 €
Buďte svätí, lebo ja som svätý II. Svätí a svedkovia viery spoločenstvo autorov (pozri viac) 3 €
Blahoslavenstvá - srdce evanjelia Rôzne formačné sr. Dária Miezgová 3 €
Duch Svätý - známy, či neznámy Boh? Rôzne formačné sr. Dária Miezgová 3 €
Verím Rôzne formačné sr. Dária Miezgová 3 €
Boh, ja a tí druhí Rôzne formačné sr. Dária Miezgová, sr. Veronika Barátová 3 €
Sviatosti Rôzne formačné sr. Dária Miezgová 3 €
Turice v Komunite Blahoslavenstiev Rôzne formačné sr. Veronika Barátová 3 €
Veľká Noc v Komunite Blahoslavenstiev Rôzne formačné sr. Veronika Barátová 3 €
Vzťah s Ježišom ako cesta do neba Rôzne formačné spoločenstvo autorov (pozri viac) 3 €
V škole Ducha Svätého, svätý Serafim Rôzne formačné spoločenstvo autorov (pozri viac) 3 €
Božie slovo je živé a mocné Rôzne formačné sr. Veronika Barátová 3 €
Môj život vo svetle evanjelia Rôzne formačné spoločenstvo autorov (pozri viac) 3 €
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk