Duchovné obnovy pre rodiny

Víkendové duchovné obnovy (od piatku  18.00 hod. do nedele poobede) pre rodiny s deťmi, ktoré robíme v spolupráci s RODINKOVOM, zamerané na prehĺbenie manželského vzťahu a život viery v rodine.  

  • Pre manželov sú pripravené prednášky, možnosť byť v tichu s Pánom v modlitbe, účasť liturgii komunity, modlitebné večery a možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov.  Je potrebné vziať si Sv. písmo.
  • Deti od 3 rokov majú zabezpečený samostatný program.

Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny RODINKOVO v Belušských Slatinách
Cena: za pobyt a stravu podľa cenníka Rodinkova za službu a milodar pre Komunitu  (túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorý prispejete na tento účel.)
Prihlasovanie: cez stránku Rodinkova rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove
 

 

Fotogaléria

Termíny obnov v tomto školskom roku

Dátum, prednášajúci, miesto Názov
dňa: 18.6.2021 - 20.6.2021

sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD

Rodinkovo - Belušské Slatiny

Výzvy pre dnešnú kresťanskú rodinu

Pohľad na to, čo žije rodina dnes. Aké sú nové výzvy pre život rodiny, ako ich žiť vo svetle viery? Súčasťou je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnosť sv. spovede a osobných rozhovorov.

Realizácia bude podliehať aktuálne platným protipandemickým opatreniam.

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site