Nedeľné stretnutia

   

Pozývame vás na čas chvál, slova povzbudenia, modlitieb príhovoru a spolocné agapé.

Začiatok je vždy o 15.30 hod v našej kaplnke.

Pokiaľ by ste chceli a mohli, môžete prispieť nejakou drobnosťou (napr. koláč) do spoločného občerstvenia.

 

Fotogaléria

Nedeľné stretnutia - témy stretnutí v tomto školskom roku

Dátum, miesto Názov
dňa: 18.4.2021 o 15.30

ONLINE

Čas modlitieb a chvál
dňa: 22.5.2021 o 18.00

ONLINE / Okoličné

Vigília Zoslania Ducha Svätého

v sobotu podvečer pred nedeľnou slávnosťou Turíc

dňa: 13.6.2021 o 15.30

Okoličné

Čas modlitieb a chvál
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site