Nedeľné stretnutia

   

Pozývame vás na čas chvál, slova povzbudenia, modlitieb príhovoru a spolocné agapé.

Začiatok je vždy o 15.30 hod v našej kaplnke.

Pokiaľ by ste chceli a mohli, môžete prispieť nejakou drobnosťou (napr. koláč) do spoločného občerstvenia.

 

Fotogaléria

Nedeľné stretnutia - témy stretnutí v tomto školskom roku

Dátum, miesto Názov
dňa: 2.2.2020 o 15.30

Okoličné

Čas modlitby a chvál
dňa: 1.3.2020 o 15.30

Okoličné

Čas modlitby a chvál
dňa: 19.4.2020 o 15.30

Okoličné

Čas modlitby a chvál
dňa: 17.5.2020 o 15.30

Okoličné

Čas modlitby a chvál
dňa: 30.5.2020 o 18.00

Okoličné

Vigília zoslania Ducha Svätého

v sobotu o 18.00 h. pred Turicami

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site