Nedeľné stretnutia

   

Pozývame vás na čas chvál, slova povzbudenia, modlitieb príhovoru a spolocné agapé.

Začiatok je vždy o 15.30 hod v našej kaplnke.

Pokiaľ by ste chceli a mohli, môžete prispieť nejakou drobnosťou (napr. koláč) do spoločného občerstvenia.

 

Fotogaléria

Nedeľné stretnutia - témy stretnutí v tomto školskom roku

Dátum a prednášajúci Názov
29.09.2019

KB

Dážď ruží so sv. Terezkou z Lisieux

„Dážď ruží“ sa koná po celom svete pri príležitosti výročia Terezkinho vstupu do neba 1. októbra 1897 a je možnosťou zvláštnym spôsobom sa vložiť do príhovoru sv Terezky z Lisieux. Súčasťou stretnutia je aj slovko povzbudenia vychádzajúce z jej posolstva, chvály, modlitby a svedectvá...

10.11.2019

KB

Čas chvál a modlitieb
15.12.2019

KB

Čas chvál a modlitieb
02.02.2020

KB

Čas chvál a modlitieb
01.03.2020

KB

Čas chvál a modlitieb
19.04.2020

KB

Čas chvál a modlitieb
17.05.2020

KB

Čas chvál a modlitieb
30.05.2020

KB

Vigília Zoslania Ducha Svätého
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk