Nedeľné stretnutia

   

Pozývame vás na čas chvál a modlitieb raz do mesiaca v nedeľu. Súčasťou stretnutia je i možnosť osobnej modlitby príhovoru.

Začiatok je vždy o 15.00 hod v našej kaplnke.

Pokiaľ by ste chceli a mohli, môžete prispieť nejakou drobnosťou (napr. koláč) do spoločného občerstvenia.

 

Fotogaléria

Nedeľné stretnutia - témy stretnutí v tomto školskom roku

Dátum a prednášajúci Názov
01.10.2017

sr. Veronika Barátová

Dážď ruží s Teréziou z Lisieux
05.11.2017

sr. Veronika Barátová

Žiť v spoločenstve svätých
17.12.2017

KB

Čas chvál a modlitieb
14.01.2018

KB

Čas chvál a modlitieb
04.02.2018

KB

Čas chvál a modlitieb
25.03.2018

KB

Čas chvál a modlitieb
15.04.2018

KB

Čas chvál a modlitieb
03.06.2018

KB

Čas chvál a modlitieb
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk