Záznamy z online DC a seminárov

Ponúkame video záznamy z duchovných cvičení/seminárov, ktoré sme robili online. 

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel. Do správy pre prijímateľa napíšte Z-dar (a nič iné).

Číslo účtu: SK20 5600 0000 0016 1055 3002  SWIFT kód (pre záujemcov z ČR): KOMASK2X

 

SEMINÁR O EMÓCIONÁLNOM ŽIVOTE - Sú emócie darom alebo nám len komplikujú život?
Ako sa učit žiť v súlade s vlastnými emóciami a postupne dorastať do emocionálnej zrelosti. Kedy sa emócie stávajú prekážkou rastu v ľudskom i duchovnom živote.
vedie: sr. Dária Miezgová 
link na záznamy 

NA CESTE KU KRESŤANSKEJ DOSPELOSTI
Duchovné cvičenia o  tajomstve Ježišovej chudoby. Čo znamená blahoslavesntvo chudoby v našom živote?
vedie: sr. Veronika Jeruzalemská
link na záznamy

„NEBOJ SA, VEĎ JA SOM S TEBOU...“ Jer 1,8
Adventné DC zamerané na prítomnosť Pána v našom živote. Ako ju môžeme objaviť a otvoriť jej vlastné srdce.
vedie: sr. Dária Miezgová
link na záznamy

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ŽENY O PRÍLIŠNEJ USTAROSTENOSTI
Ako byť ženou starostlivou, ale nie ustarostenou. Ako mať radosť zo života.
vedie: sr. Dária Miezgová
link na záznamy

 

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site