Plánované podujatia

Vzťahy v rodine v radosti i v bolesti

dňa: 7.2.2020 - 9.2.2020 , miesto: Rodinkovo, Belušské Slatiny
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Obnovy pre rodiny

Obnova pre rodiny. Ako sa tešiť zo všetkého dobrého, čo rodina prináša? Ako prekonávať starosti, konfikty, zranenia? Je tu však Kristus a podáva svoju pomocnú ruku. Ako sa jej chytiť? Súčasťou je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnosť sv. spovede a osobných rozhovorov.

Blaze muži, který důvěřuje Hospodinu

dňa: 13.2.2020 o 17.00 , miesto: Dolany u Olomouce
prednášajúci: p. Vojtěch Koukal kategória: Duchovné cvičenia

Duchovní cvičení pro muže. Jako Ježíšovi učedníci se na své cestě ke zralosti necháme inspirovat biblickými postavami mužů. 
Prihlásenie tu (priamo na náš dom v Dolanoch u Olomouce)

Škola učeníctva 2.

dňa: 20.2.2020 - 23.2.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Škola modlitby príhovoru
Modlitba príhovoru ako služba lásky; budovanie spoločenstva modlitby; pasce a úskalia v službe modlitby príhovoru; charizmatická výbava ku službe, rozlišovanie pravosti chariziem a ich rozvoj.

Prihláška

Môj život v Kristovom svetle

dňa: 5.3.2020 - 8.3.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD kategória: Duchovné cvičenia

Žiť v Kristovom svetle vyžaduje byť blízko pri ňom. Nasledujem ho ako jeho učeník alebo ho iba z diaľky pozorujem? Kde sa Kristus nachádza v mojom živote? Súčastou duchovnej obnovy je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnosť sv. spovede a osobných rozhovorov.

Prihláška

S láskou na ňu pohliadol

dňa: 19.3.2020 - 22.3.2020 , miesto: Škútovky
prednášajúci: sr. Veronika Barátová, sr. Lucia Kopasová kategória: Duchovné cvičenia

Obnova pre ženy. Pozvanie prežiť čas pod Božím pohľadom a objavovať, rozvíjať svoju identitu skrze slovo, biblické tance, liturgiu Komunity, adoráciu a modlitebné večery. Možnosť osobných rozhovorov. Vziať si Písmo, sukňu a vhodnú obuv.

Pre mamy, ktoré majú malé dieťa (cca do 2 rokov), je možnosť zúčastniť sa, ak si so sebou zoberú opatrovateľku. (Prosíme, nezabudnite potom nahlásiť aj opatrovateľku a uhradiť jej náklady na stravu a ubytovanie. Ďakujeme.)

Prihláška

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev

dňa: 9.4.2020 o 15.30 , miesto: Okoličné
prednášajúci: animované Komunitou kategória: Duchovné cvičenia

Možnosť prežiť Tríduum Veľkej noci v bohatstve spirituality a liturgie Komunity Blahoslavenstiev. Skrze liturgiu, ticho s Pánom a sprievodné slovo budeme prežívať tajomstvá našej spásy od ustanovenia Eucharistie cez utrpenie Pána v Getsemane a Kríž, jeho zostúpenie do šeolu, až po jeho slávne Zmŕtvychvstanie.

Prihláška

Škola učeníctva 3.

dňa: 30.4.2020 - 3.5.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Rozlišovanie duchov
Rozlišovanie v oblasti ezoteriky a duchovných prúdov dneška; uvedenie do modlitby za uzdravenie a oslobodenie; základné princípy a poznanie pre túto službu; úloha a miesto laikov v tejto službe.

Prihláška

Seminár o duchovnom sprevádzaní

dňa: 7.5.2020 - 10.5.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Čo je podstatou a cieľom duchovného sprevádzania a čomu je potrebné sa v sprevádzaní vyvarovať. Určené všetkým, ktorí sa venujú duchovnému sprevádzaniu, a tým, ktorým Pán posiela do cesty ľudí, ktorí sa na nich obracajú. Vziať si Písmo. Súčastou seminára sú prednášky, možnost adorácie, liturgia Komunity a duchovné rozhovory.

Prihláška

Výzvy pre dnešnú kresťanskú rodinu

dňa: 19.6.2020 - 21.6.2020 , miesto: Rodinkovo, Belušské Slatiny
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Obnovy pre rodiny

Obnova pre rodiny. Pohľad na to, čo žije rodina dnes. Aké sú nové výzvy pre život rodiny, ako ich žiť vo svetle viery? Súčasťou je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnosť sv. spovede a osobných rozhovorov.

oŽI s JeŽIšom 18+

dňa: 28.6.2020 - 2.7.2020 , miesto: Prosiek
prednášajúci: oŽI tím Komunity kategória: Oži +

pre mladých, ktorí už aspoň raz na oŽI boli, ale už majú 18 a viac rokov

Prihláška
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site