Pozdravy

Ponúkame rôzne typy ručne robených pozdravov k rôznym príležitostiam (k sviatku, k vysviacke, k sľubom, svadobné, vianočné, veľkonočné, svätodušné a i.) Pozdravy sú s textami z Biblie, s výrokmi svätých, s výrokmi významných osobností... (prípadne bez textu).
Typy Cena Podpis
Typ A 2,00 € zdobené textilom, ručným papierom, maľované, ručne písané
Typ D 1,00 € pozdravy pre deti
Typ K 1,00 € kreslený komix, ručne písané
Typ M 1,80 € s fotografiou a s výrezom, ručne písané
Typ V 1,00 € s fotografiou, bez výrezu a s textom písaným na počítači
Každý pozdrav typu A, D, K, M je originálna ručná práca. Fotografie sú len ukážkami jednotlivých typov ale nereprezentujú všetky druhy a možnosti daného typu.

Typ A

Image

Typ M

Image

Typ V

Image

Typ K

Image

Typ D

Image
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk