Sú emócie darom alebo nám iba komplikujú život?

dňa: 15.10.2020 - 18.10.2020 , miesto: online - cez youtube
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

ONLINE seminár o emocionálnom živote. Ako sa učit žiť v súlade s vlastnými emóciami a postupne dorastať do emocionálnej zrelosti. Kedy sa emócie stávajú prekážkou rastu v ľudskom i duchovnom živote.

Živé streamy:
Štvrtok (20.00 – krátky úvod a základné informácie)
Piatok (9.00 – 1. prednáška, 12.00 – spoločný ruženec, 15.00 – 2. prednáška, 20.00 – modlitebný večer)
Sobota (9.00 – 3. prednáška, 12.00 – spoločný ruženec, 15.00 – 4. prednáška, 18.00 – Vešpery Vzkriesenia)
Nedeľa (14.00 – odpovede na otázky)

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel (náklady predstavujú cca 17 € za 1 účastníka). Do správy pre prijímateľa napíšte e-dar (a nič iné). Ďakujeme.

Údaje o prihlásenom

Adresa

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site