„Som vzácny v očiach Pánových...“ Iz 49,5

dňa: 6.5.2021 - 9.5.2021 , miesto: ONLINE
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia o vlastnej hodnote a sebaprijatí. Ako prijať seba a svoj život skrze Boží pohľad. V čom je skutočnáhodnota nášho životaa ako sa môžeme z nej tešiť.

Predbežný program:
Štvrtok:
20,00 – úvodné stretnutie, základné informácie k priebehu nasledujúcich dní
Piatok: 9,00 – 1. prednáška, 12,00  - ruženec, 15,00 – 2. prednáška, 20,00 – modlitebný večer
Sobota: 9,00 – 3. prednáška, 12,00 – spoločný ruženec, 15,00 – 4. prednáška, 18,00 – vešpery Vzkriesenia
Nedeľa: 9,00 – záver duchovných cvičení a odpovede na otázky

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel (náklady predstavujú cca 17 € za 1 účastníka). Do správy pre prijímateľa napíšte D-dar (a nič iné).Ďakujeme.

Číslo účtu: SK20 5600 0000 0016 1055 3002, SWIFT kód (pre účastníkov zo zahraničia): KOMASK2X 

Údaje o prihlásenom

Adresa

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site