Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Škola učeníctva
Pozvánka

Prostredníctvom internetového prenosu cez kanál youtube Komunity Blahoslavenstiev. 
Ide o cyklus školy učeníctva, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás.
Forma: cca 30 min. záznam na našom kanáli približne každú sobotu s odkazom na osobnú „prácu“ počas týždňa.
Začiatok: 28. novembra 2020 – sobota pred prvou adventnou nedeľou. Presné termíny všetkých sobôt budú oznámené na kanáli youtube a na našom webe.
Účastníci majú možnosť:

  • komunikácie s exercitátorom prostredníctvom mailu
  • víkendovej návštevy domu Komunity s možnosťou osobného rozhovoru. Ide zároveň o bližšie poznanie Komunity, jej liturgie a života. (termíny: Víkend s Komunitou)
  • účasti na seminári o modlitbe príhovoru v dňoch 10.–13. júna 2021.

Vedie: sr. ThLic. Veronika Barátová

Break time s Bohom
Pozvánka

Preruš svoj čas kvôli Bohu a s Bohom v prostredí a spiritualite Komunity Blahoslavenstiev.

Chceš:

  •  byť dobrovoľníkom, ktorý by spolu s členmi Komunity pomáhal v ich službe, apoštoláte a práci? 
  •  prežiť šabatický čas aby si načerpal nové sily a prehĺbil život s Bohom?
  •  prijať formáciu k plnšej a zrelšej kresťanskej viere a rozpoznávaniu svojho povolania?

viac info

Letná výroba
Novinka

Drahí priatelia, v letných mesiacoch (júl, august a prvá polovica septembra) ikony nevyrábame - posielame len z tých, čo máme hotové v zásobe. Zdobené sviece si môžete naďalej objednávať, ale z dôvodu letných apoštolátov počítajte s dlhšou dodacou dobou (3-4 týždne). Za pochopenie ďakujeme.

V čase od 21. augusta do 21. septembra žiadne objednávky nevybavujeme, preto ak potrebujte tovar, objednajte si ho pred týmto termínom. Ďakujeme.

Najbližšie podujatia

Sú emócie darom alebo nám iba komplikujú život?

dňa: 15.10.2020 - 18.10.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Seminár o emocionálnom živote. Ako sa učit žiť v súlade s vlastnými emóciami a postupne dorastať do emocionálnej zrelosti. Kedy sa emócie stávajú prekážkou rastu v ľudskom i duchovnom živote.

Prihláška

Na ceste ku kresťanskej dospelosti

dňa: 3.12.2020 - 6.12.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Lic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Pozvanie do ticha, modlitby, k stretnutiu s Ježišom skrze jeho slovo o blahoslavenstvách, adoráciu a liturgiu Komunity. Vziať si so sebou Sv. písmo. Možnosť duchovných rozhovorov a sv. spovede.

Prihláška

„Neboj sa, ved ja som s tebou...“ Jer 1,8

dňa: 10.12.2020 - 13.12.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Vedie: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Adventné DC zamerané na prítomnosť Pána v našom živote. Ako ju môžeme objaviť a otvoriť jej vlastné srdce.

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

30
May

Turíčna skúsenosť v našom živote 2.

30
May

Turíčna skúsenosť v našom živote 1.

30
May

Pôsobenie Ducha Svätého v nás 2.

30
May

Pôsobenie Ducha Svätého v nás 1.

05
May

Život s Kristom v Duchu Svätom 2.

Nutnosť novej evanjelizácie

05
May

Život s Kristom v Duchu Svätom 1.

Predveľkonočná a poveľkonočná viera učeníkov

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site