Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Škola učeníctva
Pozvánka

Prostredníctvom internetového prenosu cez kanál youtube Komunity Blahoslavenstiev. 
Ide o cyklus školy učeníctva, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás.

viac info a prihlasovanie

videopozvánka

Online záznamy z DC a seminárov a CD s prednáškami
Novinka

Ponuka záznamov pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť duchovných cvičení/seminárov, ktoré sme robili online, ale majú o danú tému záujem. (Z najnovších: Seminár o emóciách, DC o tajomstve Kristovej chudoby)

Pokiaľ máte záujem o ďalšie prednášky, ktoré sme nevysielali online, ponúkame vám v dokončenej sekcii CD s prednáškami  CD s audio nahrávkami vo formáte mp3.

Láska sa skláňa
Pozvánka

Pozvanie ku kontemplácii lásky Chudobného Krista – Kráľa skrze video-meditáciu sr. Veroniky Barátovej.

Prebiehajúce video-seriály
Pozvánka

Pozývame Vás sledovať na našej stránke (sekcia studňa) alebo našom youtube kanáli Komunita Blahoslavenstiev:

MANŽELSTVO A RODINA pre manželov so sr. Dáriou - každú prvú nedeľu v mesiaci

PÔSTNE ZAMYSLENIA so sr. Dáriou - každú pôstnu nedeľu

reŠTART S JEŽIŠOM nielen pre mladých - každú sobotu o 9.00 od 27.2.

ONLINE krížové cesty
Pozvánka

počas pôstu každý piatok o 15.00 na našom youtube kanály

Veľkonočný tovar
Novinka

ikony Vzkriesenia, sviečky (aj paškáliky s rokom 2021) a veľkonočné pozdravy si môžete objednávať už teraz.

Najbližšie podujatia

Tajomstvo ukrižovanej lásky

dňa: 4.3.2021 - 7.3.2021 , miesto: ONLINE
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

ONLINE duchovné cvičenia - pozvanie k hlbšiemu ponoreniu sa do tajomstva kríža Ježiša Krista, ako aj k hlbšiemu objaveniu zmyslu našich krížov. Oslobodenie Boha i seba od nesprávnych predstáv o našich utrpeniach a úvod do modlitby v utrpení. 

Predbežný program:
Štvrtok: 19.30 Úvodné slovo 20.30  Liturgia Getsemane a adorácia
Piatok: 9.00 Božia láska sa skláňa – prednáška 12.00 Krížová cesta 15.00 Tajomstvo Ukrižovanej lásky – prednáška 20.00 Láska sa skláňa – videozáznam
Sobota: 9.00 Nový život s Kristom – prednáška 12.00 Svätý ruženec 15.00 Život z perspektívy večnosti – prednáška 18.00 Liturgia Vešpier
Nedeľa: 9.00 Otázky a odpovede a záverečné slovo: „Naša viera v čase pandémie a čo potom“
Sväté omše podľa vlastného výberu cez prenosy z farností, TV Lux

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel (náklady predstavujú cca 17 € za 1 účastníka). Do správy pre prijímateľa napíšte D-dar (a nič iné).Ďakujeme.

Číslo účtu: SK20 5600 0000 0016 1055 3002, SWIFT kód (pre účastníkov zo zahraničia): KOMASK2X 

Prihláška

Kristova láska nás očisťuje

dňa: 18.3.2021 - 21.3.2021 , miesto: ONLINE
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

ONLINE duchovné cvičenia - pozvanie otvoriť sa v pôstnom čase ešte viac Kristovej láske, ktorá jediná môže očistiť a premeniť naše srdce. Kristus je prvý, ktorý túži po nás a čaká na nás.

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel (náklady predstavujú cca 17 € za 1 účastníka). Do správy pre prijímateľa napíšte D-dar (a nič iné).Ďakujeme.

Číslo účtu: SK20 5600 0000 0016 1055 3002, SWIFT kód (pre účastníkov zo zahraničia): KOMASK2X 

Prihláška

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev

dňa: 1.4.2021 - 4.4.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Komunita Blahoslavenstiev kategória: Duchovné cvičenia

Možnosť prežiť tríduum Veľkej noci v bohatstve spirituality a liturgie Komunity Blahoslavenstiev. Skrze liturgiu, ticho s Pánom a sprievodné slovo budeme prežívať tajomstvá našej spásy od ustanovenia Eucharistie cez utrpenie Pána v Getsemane a Kríž, jeho zostúpenie do šeolu, až po jeho slávne Zmŕtvychvstanie.

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

27
Feb

je to o vzťahu

19
Feb

Upútavka - reŠTART s Ježišom

(nielen) pre mladých

19
Feb

Pôstne zamyslenia 2021

12
Feb

Komunikácia ako prejav lásky - pokračovanie

16
Jan

Láska sa skláňa

Pozvanie ku kontemplácii lásky Chudobného Krista – Kráľa

13
Jan

Čakal som, čakal na Pána...

Adventný koncert skupiny A.P.S.

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site