Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Škola učeníctva
Pozvánka

Prostredníctvom internetového prenosu cez kanál youtube Komunity Blahoslavenstiev. 
Ide o cyklus školy učeníctva, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás.

viac info a prihlasovanie

videopozvánka

Adventné zamyslenia
Pozvánka

Krátke adventné zamyslenia na každú adventnú nedeľu na našom youtube kanáli.

Online záznamy z DC a seminárov
Pozvánka

Ponuka pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť duchovných cvičení/seminárov, ktorésme robili online, ale majú o danú tému záujem.

viac info

Najbližšie podujatia

Na ceste ku kresťanskej dospelosti

dňa: 3.12.2020 - 6.12.2020 , miesto: ONLINE
prednášajúci: sr. Lic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Online duchovné cvičenia - Pozvanie do ticha, modlitby, k stretnutiu s Ježišom skrze jeho slovo o blahoslavenstvách, adoráciu a liturgiu Komunity. Vziať si so sebou Sv. písmo. 

Rámcový program:
Štvrtok: 19.30 - Úvod a 1. prednáška
Piatok: 9.00 - 2. prednáška; 15.00 – 3. prednáška; 20.00 modlitebný večer
Sobota: 9.00 - 4. prednáška; 15.00 – 5. prednáška; 18.00 – Vešpery Vzkriesenia
Nedeľa: 11.00 – Záverečné slovo, čas na otázky

Prihláška

„Neboj sa, ved ja som s tebou...“ Jer 1,8

dňa: 10.12.2020 - 13.12.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Vedie: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Online adventné DC zamerané na prítomnosť Pána v našom živote. Ako ju môžeme objaviť a otvoriť jej vlastné srdce.

Rámcový program:
Štvrtok: 20.00 - Úvod 
Piatok: 9.00 - 1. prednáška; 12.00 – sv. omša; 15.00 – 2. prednáška; 20.00 modlitebný večer
Sobota: 9.00 - 3. prednáška; 12.00 – sv. omša; 15.00 – 4. prednáška; 18.00 – Vešpery Vzkriesenia
Nedeľa: 15.00 čas na otázky

Prihláška

Ty si moja milovaná dcéra

dňa: 21.1.2021 - 24.1.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Alena Štěpánová, Veronika Fašánková kategória: Duchovné cvičenia

Duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prežiť čas pod Božím milujúcim pohľadom, a tak znovu objaviť svoju hodnotu a svoje poslanie skrze slovo, biblické tance, liturgiu Komunity, adoráciu a modlitebné večery.
Súčasťou obnovy je aj možnosť svätej spovede a osobných rozhovorov. Je dobré vziať si Písmo, sukňu a vhodnú obuv.

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

02
Nov

Stvorení pre vzťah

05
Oct

Svätosť manželstva

30
May

Turíčna skúsenosť v našom živote 2.

30
May

Turíčna skúsenosť v našom živote 1.

30
May

Pôsobenie Ducha Svätého v nás 2.

30
May

Pôsobenie Ducha Svätého v nás 1.

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site