Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev vznikla vo Francúzsku v roku 1973. Založil ju  brat Efraim - Gerard  Croissant (neskôr stály diakon) spolu so svojou manželkou Jo a s ďalším manželským párom. Patrí medzi tzv. nové komunity, ktoré vznikli po II. vatikánskom koncile v Katolíckej cirkvi.

Čítaj viac
Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre, formačné obnovy vo svojom dome, ale aj rôzne duchovné obnovy krátkodobý pobyt vo svojom dome.

Čítaj viac
Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou (viď naše apoštoláty) a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame reprodukcie ikon a pozdravy. Ponúkame aj zdobené sviece. Tiež vydávame knihy a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou.

Čítaj viac

Pozvánky

ŽIVOTNÉ SKÚŠKY - ŠANCA K RASTU

Duchovné cvičenia pre kňazov s p. Jacquesom Philippom z Komunity Blahoslavenstiev
od 16. do 21. 10. 2016 na Velehrade
Program bude animovaný bratmi a sestrami z nášho komunitného domu z Dolan.

OŽI S JEŽIŠOM

Pozývame Vás na letný tábor pre mladých od 14 do 17 rokov od 1. do 7. augusta 2016.
Prihlasovať sa môžete už od 15. marca (len do naplnenia kapacity).

LISIEUX 2016 - LÁSKA PRIŤAHUJE LÁSKU (sv. Terezka)

Pozývame Vás od 30. júla do 8. augusta na medzinárodné stretnutie Komunity Blahoslavenstiev, do Lisieux, ktoré je späté so životom sv. Terezky. 
Bohatý duchovný program bude simultánne tlmočený. Cestovanie je zabezpečené autobusovou dopravou z Bratislavy s nocľahom vo Francúzsku. Predpokladaná cena: 360 € zahŕňa dopravu, poistenie, nocľah, stravu a tlmočenie. Prihlásiť sa je potrebné záväzne do 20. mája 2016 so zaplatením zálohy 60 €.
Prihlášky: 
danielacarna@gmail.com, tel: 0904 466 227
alebo mariamockova@yahoo.com, tel: 0904 325 404


Novinky

VEĽKÁ MALÁ TERÉZIA

Nové vydanie knižky

VEĽKÁ MALÁ TERÉZIA

od našej sestry 
Veroniky Kataríny Barátovej

Nájdete  na pultoch v kresťanských kníhkupectvách.

Najbližšie podujatia

Žiť vo svetle Božieho slova, ale ako?

od: 26-05-2016 do: 29-05-2016 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Seminár o Božom slove a modlitbe. Ako žiť vo svetle Božieho slova, ako mu rozumieť, ako interpretovať ťažké texty, napr. o násilí? Nesprávne prístupy k Písmu. Je tzv. lectio divina aj pre obyčajného zamestnaného človeka? Súčasťou sú prednášky, čas ticha s Pánom, liturgia komunity a duchovné rozhovory.

„Keď uzrel veľké zástupy, bolo mu ich ľúto“ (Mt 9,36)

dňa: 05-06-2016 o 15.00 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Alena Štěpánová kategória: Nedeľné stretnutia

Podelenie nad textom Mt 9,35-38. Poznať lásku Ježišovho srdca znamená poznať Boha. Aké sú naše predstavy o tejto láske?

Slová, tie vzácne nádoby zmyslu. sv. Augustín

dňa: 10-06-2016 o 18.00 , miesto:
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Obnovy pre rodiny

Témou bude naša komunikácia. Boh svojím slovom stvoril svet. Jeho slovo vždy prináša život a nádej. Aké sú naše slová? Sú nástrojmi lásky a milosrdenstva alebo sú zraňujúce a prinášajú rozdelenie? Budujú naše slová jednotu alebo prinášajú nepokoj? Prečo vlastne nevieme dobre komunikovať? A je to vôbec potrebné?

Som vzácny v očiach Pánových... (porov. Iz 49, 5)

od: 16-06-2016 do: 19-06-2016 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia o vlastnej hodnote a sebaprijatí. Ako sa pozerať na vlastný život skrze vieru a nájsť spokojnosť so sebou a so svojím životom. Súčasťou sú prednášky, čas ticha s Pánom, liturgia komunity, modlitebné večery a duchovné rozhovory.

 

Letné stretnutie rodín

od: 17-07-2016 do: 23-07-2016 , miesto: Kľačno
prednášajúci: sr. Veronika, sr. Dária a hostia z MS v ČR kategória: Letné stretnutie rodín

Rodiny, Boh vás miluje! - týždenné stretnutie pre rodiny s deťmi animované Komunitou Blahoslavenstiev

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
Site version: 0.9.91, © www.yuma.sk