Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev vznikla vo Francúzsku v roku 1973. Založil ju  brat Efraim - Gerard  Croissant (neskôr stály diakon) spolu so svojou manželkou Jo a s ďalším manželským párom. Patrí medzi tzv. nové komunity, ktoré vznikli po II. vatikánskom koncile v Katolíckej cirkvi.

Čítaj viac
Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre, formačné obnovy vo svojom dome, ale aj rôzne duchovné obnovy krátkodobý pobyt vo svojom dome.

Čítaj viac
Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou (viď naše apoštoláty) a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame reprodukcie ikon a pozdravy. Ponúkame aj zdobené sviece. Tiež vydávame knihy a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou.

Čítaj viac

Pozvánky

POBYTY

Ponúkame Vám možnosť pobytu v našej Komunite s účasťou na našej liturgii a stolovaní (prípadne aj práci) s možnosťou prednášok na CD, duchovného rozhovoru...

Tento čas je tiež možnosťou bližšie spoznať našu Komunitu a bohatstvo jej spirituality. 


Novinky

SPEVNÍK

Pre vnútornú potrebu
našej Komunity sme vydali
SPEVNÍK
s akordami
s piesňami k modlitbe
chvále a adorácii.

 

Spevník obsahuje piesne z rôznych 
zdrojov, detské piesne a piesne 
Komunity Blahoslavenstiev.

Môžete si objednať u nás. Cena je 4 €.

Najbližšie podujatia

Škola modlitby a lásky (2. turnus)

od: 08-12-2016 do: 11-12-2016 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia pre všetkých. Spolu so sv. Teréziou Avilskou vstúpime do jej školy modlitby a vzťahov lásky k Bohu a k druhým ľuďom. Tiež už plne obsadené.

On príde a spasí nás.

dňa: 11-12-2016 o 15.00 , miesto: v Okolicnom
prednášajúci: Alena Štěpánová kategória: Nedeľné stretnutia

Ako sa nanovo otvoriť príchodu Krista do môjho života, mojej rodiny, môjho spoločenstva...

Buďte dokonalí... ale ako?

od: 26-01-2017 do: 29-01-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

DC zamerané na rozlíšenie medzi túžbou a snahou po dokonalosti a ľudským perfekcionizmom. Je perfekcionizmus prekážkou alebo pomocou na našej ceste viery, ale i v obyčajnom ľudskom živote? Čo s tým?

Quo vadis?

od: 09-02-2017 do: 12-02-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia o rozlišovaní Božej vôle v každodennom živote a v závažných rozhodnutiach.

 

Je predsa vlastnosťou lásky skláňať sa

od: 23-03-2017 do: 26-03-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Pôstne duchovné cvičenia. V škole sv. Terézie z Lisieux budeme vstupovať do tajomstva Kristovho kríža a vzkriesenia, do tajomstva Božej lásky a učiť sa vidieť vzájomné vzťahy v tomto svetle.

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
Site version: 0.9.91, © www.yuma.sk