Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev vznikla vo Francúzsku v roku 1973. Založil ju  brat Efraim - Gerard  Croissant (neskôr stály diakon) spolu so svojou manželkou Jo a s ďalším manželským párom. Patrí medzi tzv. nové komunity, ktoré vznikli po II. vatikánskom koncile v Katolíckej cirkvi.

Čítaj viac
Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre, formačné obnovy vo svojom dome, ale aj rôzne duchovné obnovy krátkodobý pobyt vo svojom dome.

Čítaj viac
Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou (viď naše apoštoláty) a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame reprodukcie ikon a pozdravy. Ponúkame aj zdobené sviece. Tiež vydávame knihy a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou.

Čítaj viac

Pozvánky

30. júna - 5. augusta 2017 - "RADOSŤ Z LÁSKY"

Pozývame Vás na medzinárodné stretnutie s Komunitou Blahoslavenstiev vo francúzskom Lisieux, ktoré je späté so životom sv. Terezky.

Medzi prednášajúcimi budú Mons. Jean-Philippe Nault, Mons. Olivier de Germay a členovia Komunity.
Bohatý duchovný program bude simultánne tlmočený.

Cestovanie je zabezpečené autobusovou dopravou z Bratislavy. Predpokladaná cena: 370 € zahŕňa dopravu, poistenie, nocľah, stravu a tlmočenie. Prihlásiť sa je potrebné do 10. mája a zálohu 60 € uhradiť do 15. mája.
Prihlášky: daria@alconet.sk, tel. 0948 447 425

29. jún - 2. júl - ŽIVOT - JAK NA TO?

Komunita Blahoslavenství (náš dom v ČR) pozýva mladých od 19 do 30 rokov na predĺžený víkend.

Viac informácií a prihlasovanie

15. - 20. augusta - ŽENA POD BOŽÍM POHLEDEM

Komunita Blahoslavenství (náš dom v ČR) pozýva do Kroměříža na Duchovnú obnovu pre ženy.

Prednáša a biblické tance animuje: Jo Croissant (manželka zakladateľa Komunity Blahoslavenstiev)

Viac informáciíí a prihlasovanie


Novinky

SPEVNÍK

Pre vnútornú potrebu
našej Komunity sme vydali
SPEVNÍK
s akordami
s piesňami k modlitbe
chvále a adorácii.

 

Spevník obsahuje piesne z rôznych 
zdrojov, detské piesne a piesne 
Komunity Blahoslavenstiev.

Môžete si objednať u nás. Cena je 4 €.

Najbližšie podujatia

Buďte dokonalí... ale ako?

od: 26-01-2017 do: 29-01-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

DC zamerané na rozlíšenie medzi túžbou a snahou po dokonalosti a ľudským perfekcionizmom. Je perfekcionizmus prekážkou alebo pomocou na našej ceste viery, ale i v obyčajnom ľudskom živote? Čo s tým?

Quo vadis?

od: 09-02-2017 do: 12-02-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia o rozlišovaní Božej vôle v každodennom živote a v závažných rozhodnutiach.

 

Čas pre Boha a pre druhých

od: 17-02-2017 do: 19-02-2017 , miesto: Rodinkovo
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Obnovy pre rodiny

Témou stretnutia je zamyslenie sa nad časom, ktorý sme dostali ako vzácny dar pre tento život...

Je predsa vlastnosťou lásky skláňať sa

od: 23-03-2017 do: 26-03-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Pôstne duchovné cvičenia. V škole sv. Terézie z Lisieux budeme vstupovať do tajomstva Kristovho kríža a vzkriesenia, do tajomstva Božej lásky a učiť sa vidieť vzájomné vzťahy v tomto svetle.

Veľká Noc v Komunite Blahoslavenstiev

od: 13-04-2017 do: 16-04-2017 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Možnosť prežiť veľkonočné tajomstvo v Komunite Blahoslavenstiev od štvrtku do nedele. Spoločné prežívanie tajomstiev ustanovenia Eucharistie a bdenia v Get-semane, ukrižovania Pána, jeho zostúpenia do šeolu a vzkriesenia. V každom dni prednášky a bohatá liturgia. 

Tento pobyt nie je možný pre rodiny sdeťmi - z dôvodu nedostatku ubytovacích kapacít a programu, ktorý má charakter duchovných cvičení.

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
Site version: 0.9.91, © www.yuma.sk