Medzinárodné stretnutie v Lisieux

Medzinárodné stretnutie s Komunitou Blahoslavenstiev
vo francúzskom Lisieux, ktoré je späté so životom sv. Terezky.

Tohtoročná téma: "Všetko je milosť"
Termín: 29. júla - 4. augusta 2018  (vrátane cesty)

Prednášajúci: Paul Marie Cabelinais, OP a členovia Komunity Blahoslavenstiev

Cestovanie je zabezpečené autobusovou dopravou z Bratislavy.
Predpokladaná cena: 390 € zahŕňa dopravu, poistenie, nocľah, stravu a tlmočenie.
Prihlásiť sa je potrebné do 10. mája 2017 a zálohu 60 € uhradiť do 15. mája.
Prihlasovanie a bližšie informácie:
mailom: daria@alconet.sk 
alebo telefonicky: 0948 447 425

Ďalšie informácie budú upresnené v najbližších týždňoch.
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk