Tajomstvo ukrižovanej lásky

dňa: 4.3.2021 - 7.3.2021 , miesto: ONLINE
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

ONLINE duchovné cvičenia - pozvanie k hlbšiemu ponoreniu sa do tajomstva kríža Ježiša Krista, ako aj k hlbšiemu objaveniu zmyslu našich krížov. Oslobodenie Boha i seba od nesprávnych predstáv o našich utrpeniach a úvod do modlitby v utrpení. 

Predbežný program:
Štvrtok: 19.30 Úvodné slovo 20.30  Liturgia Getsemane a adorácia
Piatok: 9.00 Božia láska sa skláňa – prednáška 12.00 Krížová cesta 15.00 Tajomstvo Ukrižovanej lásky – prednáška 20.00 Láska sa skláňa – videozáznam
Sobota: 9.00 Nový život s Kristom – prednáška 12.00 Svätý ruženec 15.00 Život z perspektívy večnosti – prednáška 19.00 Liturgia Vešpier
Nedeľa: 9.00 Otázky a odpovede a záverečné slovo: „Naša viera v čase pandémie a čo potom“
Sväté omše podľa vlastného výberu cez prenosy z farností, TV Lux

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel (náklady predstavujú cca 17 € za 1 účastníka). Do správy pre prijímateľa napíšte D-dar (a nič iné).Ďakujeme.

Číslo účtu: SK20 5600 0000 0016 1055 3002, SWIFT kód (pre účastníkov zo zahraničia): KOMASK2X 

Údaje o prihlásenom

Adresa

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site